تولید بیش از 2000 مدل روانکار

تولید سالانه بیش از 250 میلیون لیتر روانکار

چندین هزار نیروی انسانی

روغن موتور لوتوس، محصول پالایشگاه لوتوس لهستان

یکی از 3 پالایشگاه برتر جهان

بزرگترین پالایشگاه نفت اروپای مرکزی

صادر کننده به 59 کشور جهان

مالک 476 پمپ بنزین اختصاصی لوتوس در اروپا

تولید بیش از 2000 مدل روانکار

تولید سالانه بیش از 250 میلیون لیتر روانکار

چندین هزار نیروی انسانی

روغن موتور لوتوس، محصول پالایشگاه لوتوس لهستان

یکی از 3 پالایشگاه برتر جهان

بزرگترین پالایشگاه نفت اروپای مرکزی

صادر کننده به 59 کشور جهان

مالک 476 پمپ بنزین اختصاصی لوتوس در اروپا